Nota prawna

Home E Nota prawna

Dozwolone i niedozwolone wykorzystanie witryny oraz własność zawartości witryny.

Zawartość witryny oraz dowolny jej fragment stanowi własność firmy P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń lub jej dostawców treści i technologii, oraz jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami. Firma P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych, informacyjnych i nie komercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych.

Materiałów i treści umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać do celów komercyjnych, lub publicznych. Niedozwolone jest wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu.
Materiały zawarte w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi i jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności, a także prawa cywilnego i karnego.

Zawartość witryny

Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdujących się w witrynie, treść, dokumenty i grafika publikowane w ramach tej witryny mogą zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Firma P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w witrynie.
Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania oraz warunki wykonywania zdjęć rzeczywisty wygląd produktów, w tym ich kolor,  może różnić się od prezentowanego na stronie. Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Utrudnienia lub ewentualne straty poniesione przez użytkownika, wynikające z aktualizacji treści i/lub funkcjonalności witryny nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony użytkownika.

P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera, na którym umieszczona jest witryna, które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawdziwością treści zawartej w podanej informacji.

Linki do witryny i z witryny

Witryna może zapewniać dostęp (link) do witryn stron trzecich. Treść i nazwy witryn stron trzecich są własnością stron trzecich. Firma P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń nie sprawdza dokładności ani wiarygodności wszelkich informacji zawartych w witrynach stron trzecich, do których jest możliwy dostęp za pośrednictwem naszej witryny lub zawartych w niej łączy oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się w witrynach osób trzecich. Zamieszczenie przez P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń w witrynie linków do witryn stron trzecich służy wyłącznie wygodzie i nie oznacza popierania przez P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń drugiej witryny ani żadnych powiązań z operatorami owej witryny.

Wszelkie odnośniki do niniejszej witryny muszą być zgodne z „Zasadami tworzenia odnośników do witryny” i odpowiednimi przepisami prawnymi (w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie zapytania na adres biuro@emso-chem.pl). Dozwolone linki do witryny muszą odsyłać do strony głównej witryny oraz wyjaśniać, że niniejsza witryna i jej zawartość są niezależne od witryny www zawierającej łącze i że właścicielem i/lub operatorem witryny jest P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń.

Na żądanie osoby reprezentującej niniejszą witrynę i/lub firmęP.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń osoba, która umieściła link do witryny lub jakąkolwiek treść pochodzącą z niniejszej witryny zobowiązana jest do ich natychmiastowego usunięcia. Żądanie usunięcia nie wymaga uzasadnienia a fakt usunięcia linku czy jakiejkolwiek innej informacji pochodzącej z niniejszej witryny nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony osoby zobowiązanej do usunięcia linku lub treści.

Ogłoszenia i reklamy

P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń może umieszczać w witrynie ogłoszenia i reklamy osób trzecich. Wszelka korespondencja i działania biznesowe, udział w promocjach reklamodawców innych niż P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń, a znalezionych w witrynie lub za jej pośrednictwem w tym dotycząca płatności i dostaw odnośnych towarów i usług, wszelkich innych terminów, warunków, gwarancji i danych związanych z tymi działaniami mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem i danym reklamodawcą. P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń nie ponosi odpowiedzialności za straty jakiegokolwiek rodzaju wynikłe z takich działań lub z obecności w witrynie reklamodawców nie związanych z firmą P.P.H.U. EMSO Mieczysław Soboń.